Hvad du bør vide om dogging

Hvis dogging ikke er en af de begreber der lige ringer en klokke, så frygt ej, begrebet er først de seneste par år begyndt at være udbredt. Begrebet stammer fra England og dækker over det at mødes med fremmed mænd, kvinder eller par på offentlige steder og have sex. Det kunne eksempelvis være en strand, i et skovområde eller i en offentligt park om natten.

Begrebet dogging kommer angiveligt fra de hundeluftere i UK, som pludseligt opdagede at det der med at gå tur med hunden, det kunne egentligt ligeså godt være en skalkeskjul for at mødes med en komplet fremmed og sex i det fri, så derfra kom termet der nutildags kan findes i alle lande verdenen over – det spredte sig kort sagt som steppebrænde. Enten det, eller så har det der med at have sex i det fri altid været noget som der er nogen der blive kåd af. 

Èn ting, mange feticher

Selvom det der med at have sex i det fri godt kan betragtes som én fetich, så er der faktisk et hav af forskellige feticher forbundet med dogging. Du har din voyager, som bliver helt vildt af at få lov til at holde øje med et par der har sex på en sikker afstand, du har dine mænd og kvinder som har sexen og nyder at blive holdt øje med, så har du dem der tænder på sex med fremmed og dem der tænder på naturen og så videre – det er næsten kun fanasien der sætter grænserne.

Sex i det fri og loven – må du godt?

Det der med at have sex udenfor er sådan set lovligt nok, det er mere lovgivningen der træder i kraft hvis du bliver opdaget, som du skal tænke på. Folk der har sex udenfor kan nemlig i allerværste fald se frem til store bøder og op til fire år bag tremmer – ikke just den sjove fornøjelse de havde forestillet sig. 

Der er to love der direkte har noget med sex i det fri at gøre, de er:

Straffelovens § 232: Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.
Normalpolitivedtægtens § 5: Det er forbudt på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelige adgang, at vise uanstændig opførsel, f.eks. ved uanstændige ord eller handlinger, ved uanstændig blottelse af legemet eller ved at opfordre til utugt.